Förtroende för att det finns.

Öppenhet för att det behövs.

Rätt för att det krävs.

Vad kostar det?

Vi är generösa med vår tid
Vi är tydliga med hur mycket det kostar och vad du betalar för
Vi lämnar kostnadsförslag först
Vi ska vara överens om arvodet
Vi erbjuder fast arvode per månad eller projekt/uppdrag