Välkommen till Magnusson Minds

Se möjligheterna i varje möjlighet

Vad kan vi hjälpa dig med?
Ett fåtal saker som vi är riktigt bra på inom affärsjuridiken.

Vi är en portal för professionell rådgivning. Kvalificerad juridisk rådgivning handlar till syvende och sist om att strukturera, prioritera och bedöma med tillämpning av gällande regelverk och normer. Och att sen lämna konkreta fòrslag till lösningar. Allt utifrån ett omfattande material från många olika källor.

Med enkelheten som ledstjärna

Behöver du hjälp med något av följande?
  • Förtrogen rådgivare (trusted advisor)
  • Förhandlingar
  • Medling
  • Svenska & internationella tvister
  • Projektledning
  • Strategisk rådgivning och affärsutveckling
Magnusson Minds är din naturliga samtalspartner när det gäller att reda ut saker & ting. Vi jobbar engagerat för att bygga & förebygga. När du uppskattar rådgivning som ger råd & stöd när det behövs finns vi där som ett ankare. För att det är viktigt.

Det handlar om att reda ut saker och ting