Vad säger kunder?

“Per har egenskaper som krävs av en framgångsrik entreprenör. Han är orädd och tror på sig själv. Tillsammans med mycket goda juridiska kunskaper och analytisk förmåga ger detta en bra advokat”.
Kollega
“En advokat med en sällsynt kombination av affärsmässigt förhållningssätt, lösningsorienterat sinne och logiskt tänkande.”
Kollega

Vad säger kollegor och medarbetare?

”En brilliant advokat med stort hjärta och passion för sin yrkesroll och sina klienter. Med lång erfarenhet av ett entreprenördrivet ledarskap står han med båda fötterna på jorden. Det är sådant man uppskattar som kund. Tack för ett bra samarbete och vägledning i vår tvist.”
Klient
”Grundaren Per Magnusson är erkänd inom internationella skiljeförfaranden och han anlitas regelmässigt av en rad olika internationella företag och organisationer. Per är analytisk, övertygande och affärsmässig.”
The Legal 500 EMEA